• Gazi Koleji

    Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları için tasarladığımız katalog ve broşür çalışmalarını tamamladık. Anaokulundan liseye kadar öğretim hizmeti veren Gazi Koleji’nde eğitim, Gazi Üniversitesi’nin yüksek öğretimdeki köklü geçmişinden besleniyor.
    Buradan hareketle hazırladığımız çalışmalar; bu köklü geçmişe ait kurumsal yapıyı korurken, çocukların renkli dünyalarını yansıtma hedefini taşıyor.