• İlke Tıbbi Atık

    Tıbbi atık toplama ve bertarafı konusunda hizmet veren, bu alanda Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan İlke Tıbbi Atık için katalog ve broşür çalışmalarını tamamladık. Çalışmaların baskın unsurunu, tıbbi atığın alametifarikası olan turuncu renk olarak belirledik.